background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.Ökozon:
ÖKOZON GELAAGDE COMBI-BOILER
De ÖKOZON gelaagde combi-boiler is te bekomen in 800, 1.000, 1.500 en 2.000 liter.
Deze boiler werkt als een grote evenwichtsfles waar alle warmte (brander, WKK, zonnecollector) wordt toegevoerd en terug verspreid naar de centrale verwarming en het San. Warm Water.
De ruim gedimensioneerde edelstaal spiraalwarmtewisselaar zorgt voor opwarming sanitair water in doorstoom.

Alle aansluitingen aan bodem van de boiler.
Het grote voordeel van deze boiler zijn de aansluitingen langs onder. Hierdoor zijn de warmteverliezen minimaal.
Ökozon combi boiler: drie in één

 • De zonneboiler
 • Gezond tapwater
 • Boiler als centrale verwarming

De zonneboiler
 • 1. Een circulatielans als warmwater-voorverwarming. Het hete water van de zonnecollector loopt in de gelaagde tank via een circulatielans voor de warmwater-voorverwarming.
 • 2. Gelaagde buis warmtewisselaar. De warmte wordt doorgegeven aan de omgevende buffermedium via de oppervlakte van de gelaagde buis warmtewisselaar. Deze gelaagdheid gebruikt de temperatuur overeenkomstig het gewicht van het vloeibare medium. Complexe mechanische controlesystemen zijn dus niet nodig.
 • 3. Bovenste warmtewisselaar van zonnepanelen. Bij hoog aanbod van zonnewarmte zal deze onmiddellijk opgenomen worden door de bovenste lagen van de boiler dank zijn de extra warmtewisselaar
 • 4. Onderste warmtewisselaar van zonnepanelen. Bij laag aanbod aan zonnewarmte (lage watertemperatuur) , wordt deze afgegeven in de nog lagere temperatuur onderaan de boiler.


Gezond tapwater
Dit systeem is legionella-vrij en energetisch zeer efficiënt; het tapwater wordt geproduceerd als het nodig is.

 • 5. Een ruim gedimensioneerd warmtewisselaar in roestvrij staal zorgt voor een snelle voorziening van het nodige sanitair warm water.
 • 10. Een driewegkraan zorgt voor de gewenste temperatuur van het tapwater.


Boiler als centrale verwarming
De boiler functioneert als een evenwichtsfles: het warm water van de brander of de WKK komt er toe en wordt weer verspreid naar de CV en het tapwater.

 • 6. Terugloop CV water. Om te vermijden dat de bovenste lagen warm water worden verstoord, wordt de terugloop lager voorzien.
 • 7. Aansluiting CV water. Deze aansluiting bevindt zich op de plaats waar zich de juiste temperatuur bevindt voor de centrale verwarming.
 • 8. Brander terugloop
 • 9. Voeding brander