background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.Oskar:
OSKAR COMBI-BOILER
De Oskar combi-boiler is te bekomen in 400, 750 en 1.000 liter en heeft een specifieke vul-, leegmaak- en verdelertechniek:
 • aparte hygiënische drinkwaterverwarming
 • twee aparte verwarmingscircuits
 • apart gebruik van zonne-energie

De boiler is ideaal in combinatie met een WKK en zonneboiler.
Weinig start en stop van de WKK.


De gepatenteerde lagenopslagtechniek van ratiotherm.
De gepatenteerde thermohydraulische lagenopslagtechniek van ratiotherm is uitsluitend gebaseerd op fysische grondbeginselen. Voor haar werking is er geen regeltechniek nodig en daarom is er geen onderhoud nodig en is hij beveiligd tegen storingen. Door het herleiden van de starts en stops tot het minimum, spaart deze lagenboiler de WKK. Samen met het bijkomend gebruik van zonne-energie, vermindert de emissie van schadelijke stoffen tot 70%, mits het gebruik van lage temperaturen.

Waarom warmte niet opslaan in drinkwater?
Boilers voor warm drinkwater waren vroeger gebruikelijk en zijn jammer genoeg ook vandaag de dag nog een vaak voorkomende standaardoplossing voor de verwarming van drinkwater - met alle bekende nadelen en problemen van dien!
Drinkwater – een levensmiddel – mag niet op voorhand verwarmd en opgeslagen worden.
De gevolgen zijn voortdurende vorming van kalkaanslag, warmteverlies bij stilstand met het daarmee gepaard gaande hoge energiebehoefte, evenals de toename van legionellabacteriën en andere ziektekiemen.
In plaats van een drinkwaterboiler wordt een doorstroomverwarmer toegepast voor het verwarmen van drinkwater volgens het hygiënische stromingsprincipe.

Voordelen van het doorstroomprincipe
 • grote doorstroomhoeveelheden
 • traploze verandering van de benodigde warmwaterhoeveelheid
 • er wordt steeds slechts zoveel water verwarmd als er gebruikt wordt. Hierdoor wordt de groei van legionellabacteriën voorkomen.
 • geringer energieverbruik door:
  • minimaal warmteverlies bij stilstand
  • lage oplaadtemperaturen
  • geen extra energieverbruik voor het voorkomen van legionellabacteriën
 • geen ziektekiemen door aanwezigheid van stilstaand of lauw verwarmd water op de bodem van het warmwaterreservoir
 • temperatuurbegrenzing bij het opladen van de warmtewisselaar tot minder dan 60° C: reduceert de kalkaanslag tot een minimum en beschermt tegen te hoge uitlooptemperaturen
 • via een speciale warmtewisselaar, die met energie uit OSKAR gevoed wordt, wordt doorstromend drinkwater pas verhit, wanneer men het nodig heeft.
 • de warmtewisselaar bevindt zich aan de buitenkant van de boiler en heeft een temperatuurregeling en een thermostaat. Dit vormt een duurzame, preventieve maatregel tegen kalkaanslag en verbranding.

Het klassieke probleem
Elke toevoer roert de hele inhoud van de boiler min of meer door mekaar. Hierdoor ontstaat zeer snel een homogene temperatuur en een koude toevoer vermindert het energiegehalte drastisch. De temperatuur is niet hoog genoeg om te verwarmen of drinkwater te verwarmen. De dure consequentie van deze systemen is dat men met de brander moet bijverwarmen.

De oplossing: temperaturen in lagen leggen
Tussen de diverse warmtegeneratoren (zon, hout, enz.) bestaat er een groot verschil in hun afgegeven vermogen.
Daarom produceren ze dus ook verschillende temperaturen.
Indien deze niet vermengd worden maar in lagen worden opgeslagen, blijft het energiegehalte bewaard en kan het zinvol voor de verwarming of drinkwaterverwarming gebruikt worden.

Intelligente opslag
Om het even waar de warmte vandaan komt en welk temperatuurniveau ze ook heeft, OSKAR slaat ze op net als een batterij, een “warmteaccu”. Daarbij wordt de betreffende energie volgens haar temperatuur in de passende temperatuurlaag opgeslagen. Deze lagen kunnen dan weer gebruikt worden voor het doel waarvoor het geschikt is. Zo kan de 70’C laag gebruikt worden voor het bereiden van warm tapwater, de 60’C laag voor bijv. de radiatoren, 50’C voor het zwembad, de 40’C laag voor de vloerverwarming en de koudste temperatuur onder in de buffer dient voor de optimale opname van warmte van bijvoorbeeld de zonnepanelen, warmtepomp of om het even welke warmteopwekker. Ook worden alle retourtemperaturen van de warmteafnemers weer in de juiste laag gebracht, klaar voor een volgende verbruiker.
Hierdoor kunnen we de warmte intelligent gebruiken en kunnen warmteverliezen tot een minimum worden gereduceerd.
Het systeem is universeel en kan op iedere warmteopwekker- of afnemer worden aangesloten Het principe: warm water van 40 graden uit "bewolkte" zonnecollectors worden in de 40-graden-zone gebracht zonder zich te vermengen met de 70 graden warme laag van de zonnige dag ervoor en zonder deze af te koelen, dus zonder de waardevolle energie met een hogere temperatuur weer teniet te doen.

Dit principe geldt bij OSKAR natuurlijk niet alleen voor zonnecollectors maar ook voor houtkachels/tegelkachels, WKK’s, verwarmingsketels enz.
OSKAR stelt elke warmtegenerator in staat zijn ideaal operationele rendement te bereiken, want OSKAR bewaart deze energie zolang, vrijwel zonder verlies, in de passende temperatuurlagen totdat deze zinvol benut kan worden. Het aanwezige verwarmingswater van het verwarmingssysteem dient hierbij als energiedrager.