background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.Productinfo / Wegwijzer autonoom waterbeheer : AFVALWATERZUIVERING - Zuivering met planten
Pure:
De betere plantenzuivering: geen dure exploitatiekosten, geen afval!
De beste ecologische waterzuivering gebeurt met plantentechnologie want waterzuivering gaat dan gepaard met luchtzuivering en bodemverbetering (=slibcompostering). Ideaal toe te passen in de buitengebieden, tot 600 IE. Ook in de dichte bebouwde gebieden zijn planten te verkiezen voor slibcompostering en nazuivering. Waterzuivering kan een aantrekkelijk deel zijn van een tuin of het park: gegarandeerd zonder geuren, muggen en ratten.

Eerste trap = sedimentatie en slibcompostering
Slib wordt omgezet in compost in een aëroob wortelmilieu. Daarom wordt riet gebruikt omdat deze oeverplant meegroeit met het opstapelende slib en het omzet in compost. Omdat slib zuurstof nodig heeft om te composteren, wordt om de week de bevloeiing onderbroken om een week lang te kunnen drogen. Het doorsijpelde water wordt gezuiverd in een 30 cm dik bewortelde zuiveringsfilter met een uitgekiende samenstelling van specifieke gesteenten.
Het slib wordt bovenaan ontwaterd en gecomposteerd.
Tweede trap = de hoofdreiniging met 20 soorten moerasplanten
Veel soorten moerasplanten op een kiezel- of lavafilter zorgen voor een secundaire zuivering en een groot deel van de tertiaire zuivering. Aangezien bacteriën vooral actief zijn tot op 30 cm onder de grond, geeft een horizontale doorstroming het hoogste zuiveringsrendement. Een tertiaire zuivering wordt bekomen met verwijdering van voedingszouten, ziektekiemen en microverontreiniging.
Derde trap = de nazuivering (= facultatief)
Nazuivering met bezinkingsbiotoop: goed voor nazuivering van ziektekiemen en zwevende stoffen. Deze trap bevat een zuiveringsvijver of – beek met speciale kleilagen en een infiltratiebiotoop zodat het water in de grond kan infiltreren.
Tenminste 1/3 van de vijver dient beplant te zijn. In de infiltratiezone zorgen de wortels voor verdere nazuivering en infiltratie in de grond.
Overstortzuivering
Dank zij deze overstorzuivering kan men het regenwater ter plaatse houden en met kleine afvoerleidingen werken (3 DWA). Een overstortzuivering wordt gebouwd op basis van een grondige studie door de technische dienst van de firma Pure. Plaatselijk zuiveren met aankoppeling van de bestaande gemengde riolen wordt daardoor mogelijk met garantie op de werking en het effluent.Voor meer informatie over PURE: klik hier