background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.WATTS ON:
DE PARAFFINETECHNOLOGIE
super compacte opslag van warmte
De paraffinetechnologie geeft een oplossing bij beperkte ruimte.
Afhankelijk van het toegepaste systeem kan een paraffinebuffer tot de 4-voudige warmtecapaciteit bufferen in vergelijking met de waterberging.

Dit geeft een aantal voordelen:
  • Het volume warmteopslag kan zeer beperkt worden: vermindering van de benodigde ruimte tot maximum 1/4, voor dezelfde warmtecapaciteit.
  • Minder afkoelingsverliezen.
  • De boiler is corrosie-en onderhoudsvrij, volledig recycleerbaar.
  • Het parafine-systeem is een modulaire warmte celtechnologie en is uitbreidbaar in functie aan de behoeften.
  • Eenvoudig te transporteren, de warmtecel kan door elke kelderdeur.
  • Smeltwarmte cellen zijn aangepast aan de standaardtoepassingen, bijv. 60/62 °C.

Aandachtspunt: boven de 70°C kan water meer warmte opslaan dan paraffine!!!
Tussen 70 en 90°C kan je beter water als opslagmedium gebruiken, dit is efficiënter en goedkoper.

Deze technologie geeft heel wat nieuwe mogelijkheden
Bijvoorbeeld een hybride systeem van:
een PV-installatie voor de zomerstroom
een vrij grote thermische zonnecollector geplaatst in een optimale oriëntatie. De warmte uit deze collectoren wordt opgeslagen in een grote thermische batterij op basis van paraffine (PCM). De bijstook die we nog nodig hebben tijdens de wintermaanden wordt gegenereerd door een micro-WKK.
Op deze wijze wordt zo voldoende winterstroom geproduceerd.

Wat is de bijdrage van de powertank voor het autonome huis?
De zonloze dagen overbruggen is een grote uitdaging gedurende de 6 maanden dat de WKK niet op staat. In de tussenseizoenen heb je snel drie tot 5 dagen dagen zonder zon en dan val je zonder sanitair warm water. Tenzij...je een grote stockage hebt in een grote bufferboiler.
Met een boiler van 5O0 liter zou je theoretisch drie dagen kunnen overbruggen, maar dat is zeer krap. Als je daar een batterij powertanks aan te voegt heb je een veel grotere comfortzekerheid.
In elk geval is een powertank aan te raden als men over weinig ruimte beschikt: men kan deze opslag verwreken in muren en zelfs in de grond. Ingeval van meerdere woningen en/of appartementen is het PMC-systeem zeker aan te bevelen.


Voor meer informatie over WATTS ON: klik hier