background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.Productinfo / Wegwijzer WKK : MICRO WKK - HR Gaswandketels met Stirling Motor
Whispergen:
WHISPERGEN MICRO WKK OP AARDGAS
MET STIRLINGMOTOR

WarmteKrachtKoppelingseenheid op aardgas
Het WhisperGen® micro-WKK systeem biedt een alternatief voor de verwarmingsketel.

De behuizing heeft ongeveer de omvang en de vorm van een afwasmachine, maar bevat alle benodigde onderdelen om warm water en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik te genereren.

WhisperGen, met een rendement van meer dan 90%, is een micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling) systeem, dat efficiënt en rationeel energie benut.

Het laat gezinnen toe hun eigen energie te produceren op een duurzame manier. Dit heeft een positieve impact op het milieu (rendement = 90 %) maar zeker ook op de energierekening.


Dankzij de mogelijkheid om zowel warmte als stroom te maken, staat de WhisperGen in voor het warm water, de verwarming én de stroom in de woning.

Hoe werkt deWhisperGen?
De WhisperGen werkt met een 4-cilinder Stirling-motor en de verbranding van aardgas. Binnenin de motor zijn de cilinders gevuld met stikstofgas en hermetisch afgesloten. Het gas zet uit door de verbrandingswarmte en krimpt door het koelwater dat door de motor loopt. Deze constante verandering van druk zorgt voor de beweging van de zuigers die de gepatenteerde "Wobble Yoke" aandrijven en op zijn beurt de stroomgenerator activeert.

Technische eigenschappen

Wat bevindt zich in de Behuizing?
De componenten in de behuizing bestaan uit:

  • Een elektrische generator die 230 Volt wisselstroom levert.
  • Een Stirling motor die voor de aandrijving van de generator zorgt.
  • Een samengestelde gasbrander die de noodwendige warmte voor het functioneren van de Stirling motor levert.
  • Een hulp brander die extra warmte produceert op het moment dat dit gevraagd wordt.
  • Een warmtewisselaar die, de door de brander geproduceerde warmte uit de afvoer gassen terugwint.
  • Twee ventilatoren, die de lucht voorziening van de branders regelen en helpen om de verbrandingsgassen naar het rookgaskanaal af te voeren.

Behalve dit (niet getoond in de illustratie), bevat de behuizing verbindingsleidingen, microprocessor gebaseerde elektronische regelcircuits en een Gebruikers Display, gemonteerd bovenaan het front paneel.

Het Gebruikers Display zorgt ervoor dat de gebruiker het systeem kan bedienen. Het laat de status van het systeem zien - inclusief de hoeveelheid geproduceerde stroom - en geeft ook toegang tot diagnose informatie, die tijdens onderhoud gebruikt kan worden.


WhisperGen® micro-WKK Systemen in Gebruik<
WhisperGen® micro-WKK Systemen zijn ontworpen om op een heel andere manier te werken dan conventionele gasketelsystemen. Dit kan effect hebben op de manier waarop de gebruiker het systeem ervaart en het is mogelijk, dat het nodig is om het ontwerp aan te passen om dit tegemoet te komen.

Het grootste verschil is dat het WhisperGen® micro-WKK systeem duidelijk langere perioden loopt dan een conventionele ketel. Het is belangrijk om te begrijpen waarom dit is en welke invloed dit kan hebben op de beleving van de gebruiker.

Langere draaiuren.
Het ontwerp van een moderne cv ketel is erop gericht om zo kort mogelijk te werken. Kenmerkend voor deze systemen is een hoge warmte productie (15-25 kW) en ze zijn ontworpen om het water zo snel mogelijk op de benodigde temperatuur te brengen en schakelen dan uit.

Dit betekent dat ze slechts een relatief korte periode werken en ertoe nijgen tot vaak aan en af te slaan.


De methode van werken van het WhisperGen® micro-WKK systeem is het tegenovergestelde van dit. Het systeem heeft een relatief lage warmte productie en heeft onder omstandigheden veel meer tijd nodig om op temperatuur te komen. Dit betekent dat het systeem langere perioden loopt en minder vaak aan en uitschakelt.


Dit is een intentioneel deel van het ontwerp; het doel is om de hoeveelheid tijd die de generator loopt te maximeren en daarmee de hoeveelheid stroom die geproduceerd wordt eveneens te maximeren. Om dit te bereiken is de minimale continue looptijd één uur.

Vroege Start Tijden
Eén een van de voordelen van de optimale energieproductie, is dat de warmte over een langere periode wordt gemaakt, om daarmee meer stroom op te wekken. Hierdoor draait de WhisperGen langer dan een traditionele HR ketel:'s ochtends start hij vroeger, en draait vaker langer door.

De bufferboiler
De bufferboiler is een belangrijke en onmisbare schakel: de WKK moet draaien op het ogenblik van het meeste stroomverbruik, zie grafiek.
Tijdens deze draaiuren moet genoeg warmte opgestapeld worden om de andere perioden te kunnen overbruggen. Vooral bij een combinatie met een zonneboiler dient een buffervat van 500 à 1000 liter voorzien te worden.


Het onderhoud:
2 jaarlijks onderhoud. Niet wettelijk verplicht (thermisch vermogen onder de grens) maar door fabrikant aangeraden. De stirlingmotor is volledig onderhoudsvrij.

De realisaties:
Vlaanderen telt +/- 60 geïnstalleerde toestellen. Wallonië telt er meer dan 250. Dit verschil is er door de verschillende subsidieregelingen.