background image
Met stil verdriet melden wij u het overlijden van Hugo Vanderstadt. Bekijk rouwkaart.Productinfo / Wegwijzer PV-cellen : COMPLETE PV- INSTALLATIES VOOR EILANDSYSTEMENHernieuwbare energie voor uw bedrijf

Haalbaarheidsstudies en advies inzake
biomassa, zonne-energie en windenergie
voor bedrijven (ook KMO's)

Consultancy inzake energie-aankoop,
handel in GSC's, WKC's en emissierechten

Diverse studies hebben onomstotelijk bewezen dat bedrijven die een pro-actief duurzaam energiebeleid voeren, beter scoren dan hun concurrenten. Ze zijn eerder en beter gewapend tegen het strenger wordende regelgevend kader, reduceren kosten en liggen beter in de markt omdat hun klanten (zowel in B2B als B2C) het "groene" karakter van hun leverancier appreciëren.

U wil zich als bedrijf een groen imago aanmeten dat meer is dan een laagje vernis? Uw klanten, concurrenten en/of board zetten u onder druk om een ernstige 'sustainability' politiek te ontwikkelen? U heeft de ambitie om de CO2-emissies van uw bedrijf in kaart te brengen, te reduceren of zelfs tot Zero te herleiden? En dus ook uw energiekosten te minimaliseren? U vraagt zich af of uw site geschikt is voor windenergie? U wil zonnepanelen op het dak van uw bedrijf? U heeft een groene stroom of WKK-installatie en wil stroom aan het net verkopen? U heeft groene stroom en/of WKK-certificaten en wil daarvoor de beste prijs? U bent emissierechtenplichtig en zoekt de beste marktopportuniteiten om te kopen of te verkopen? U wil zich als nieuwe groene stroom leverancier of producent op de Belgische markt door een specialist laten bijstaan?

Maar u wil daarbij wel overwogen keuzes maken, gebaseerd op gefundeerde, accurate, actuele en objectieve gegevens. U wil er zeker van zijn dat u het beste krijgt dat er op de markt te vinden is.

Dan is ZES, Zero Emission Solutions, uw partner! Zero Emission Solutions is een consultancy bureau dat op ruime ervaring én know-how kan bogen inzake duurzaamheidsstrategieën, CO2-reductie, het ontwikkelen van hernieuwbare energie projecten, het aan- en verkopen van groene stroom... Zero Emission Solutions koppelt daarbij accuraatheid aan creativiteit en snelheid van uitvoering. Zero Emission Solutions is erkend als adviesverlener binnen de KMO-portefeuille, waardoor u als KMO de helft van onze kost kan recupereren.

Zero Emission Solutions bvba
Frits De Wolf kaai 8/24, 9300 Aalst
Tel  +32/(0)53/41.66.66
Fax  +32/(0)53/41.66.00
www.zeroemissionsolutions.com